เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก. ต้อนรับน้องใหม่ปี’62

1.มารยาทในห้องเรียน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการแสดงละครเวที  เรื่อง “เธอคือภาพลักษณ์ของ มฉก.” แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มเข้าจนจบการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่  อาทิ  มารยาทในห้องเรียน  ชีวิตเด็กหอ  หาความรู้นอกห้องเรียน  หรือใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและลดมลภาวะ  เป็นต้น  ซึ่งนักแสดงทั้งหมดเป็นรุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ หอประชุม มฉก. บางพลี  เมื่อเร็ว ๆ นี้    

2.ชีวิตเด็กหอ
3.หาความรู้นอกห้องเรียน
4.ใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและมลภาวะ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.