เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จัดกิจกรรม “การศึกษาท้องถิ่นไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “การศึกษาท้องถิ่นไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  โดยมี ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย (ตรงกลาง) ร่วมเยี่ยมชมในฐานะผู้ใช้งานห้องเรียนดิจิทัล Blended Learning Solution นักเรียนระดับมัธยมต้น มากว่า 7 ปี จนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมซีบรีซ  จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *