วธ.มอบรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี ๒๕๖๒ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวรรณศิลป์

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมคุณศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนายบุญเลิศ คำดี รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลาปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ๔ จังหวัดขายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ โดยเปิดรับสมัครผลงานภายใต้หัวข้อ เรื่องเล่าจากบ้านเรา ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ มีประเด็นนำเสนอในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจ อาทิ ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเอกลักษณ์ทางด้านประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้ ๑. เรียงความ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๒. เรื่องสั้น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป และ ๓.กวีนิพนธ์ หลังปิดรับสมัคร ปรากฏว่า มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๓๕๐ ผลงาน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ๕๑ ผลงาน ระดับมัธยมศึกษา ๑๐๘ ผลงาน ระดับอุดมศึกษาและประชาทั่วไป ๑๑๕ ผลงาน และกวีนิพนธ์ (ไม่จำกัดอายุ) ๗๖ ผลงาน คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้มีผู้ได้รับรางวัล ๕๒ ผลงาน ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดพิมพ์ผลงานดังกล่าวเป็นหนังสือ ชื่อ “วันที่ความรักผลิบาน ณ บ้านแห่งเรา” เพื่อเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษา ห้องสมุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายบุญเลิศ คำดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผลรางวัลการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ประจำปี ๒๕๖๒ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา

ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. อามีณาย์ ดาโอะ โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี ชื่อผลงาน ความสุขเล็กๆ จากของเหลือๆ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.พณิชยา เพ็ชรเทพ โรงเรียนราชวิทยา จังหวัดนราธิวาส ชื่อผลงาน อยู่กับยาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.ฮาซามี แสงโด โรงเรียนบ้านเขาแก้ว จังหวัดนราธิวาส ชื่อผลงาน บ้านเกิดที่รัก

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรียงความระดับมัธยมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเรียงความระดับมัธยมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเรียงความระดับมัธยมศึกษา

ประเภทเรียงความระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ จังหวัดสงขลา ชื่อผลงาน อีดิ้ลฟิตรีย์ : วันที่ความรักผลิบาน ณ บ้านแห่งเรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายอุสมาน วาเต๊ะ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จังหวัดปัตตานี ชื่อผลงาน วิหารที่ถูกลืม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่  นายรอมฏอน เบ็ญโกบ จังหวัดสงขลา ชื่อผลงาน หอมกลิ่นน้ำชา ณ ชายแดนแผ่นดินสยาม

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะ จังหวัดยะลา ชื่อผลงาน กัลยาณมิตรแห่งปลายด้ามขวาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายมะรอวี เจ๊ะอุมา จังหวัดปัตตานี ชื่อผลงาน สิ่งมหัศจรรย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายถนอม ขุนเพ็ชร์ จังหวัดสงขลา ชื่อผลงาน ประวัติย่อของโครงการต้านระเบิด

รางวัลชนะเลิศ ประเภทกวีนิพนธ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทกวีนิพนธ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกวีนิพนธ์

ประเภทกวีนิพนธ์ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกันตภณ รักคำมี จังหวัดสงขลา ชื่อผลงาน ยาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายถนอม ขุนเพ็ชร์ จังหวัดสงขลา ชื่อผลงาน เราในเขา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล จังหวัดสงขลา ชื่อผลงาน วายังเชียม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *