ขอเชิญสมัคร เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญสมัคร เดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Fun Run ระยะ 2 Km
Micro Marathon ระยะ 5 Km

ค่าสมัคร 500 บาท

Mini Marathon ระยะ 10.5 Km

ค่าสมัคร 600 บาท

Half Marathon ระยะ 21 Km

ค่าสมัคร 700 บาท

🏅VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ

ค่าสมัคร 1,500 บาท

💻 สมัครออนไลน์ www.cracharityrun.com

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

☎ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 056 – 737094

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.