สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.รังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสประจำปี 2562

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุนของสำนักทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2562 โดยใช้ชื่องานว่า Mon inspiration, c’est la France ภายในงานได้รับเกียรติ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.