SCG จับมือ K-Sure เสริมโอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

เอสซีจี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ องค์กรประกันเพื่อการส่งออกเกาหลีใต้ (Korea Trade Insurance Corporation หรือ K-Sure) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกให้ผู้ประกอบการของเกาหลีใต้ ภายใต้กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นให้กับเอสซีจี โดยเฉพาะธุรกิจเคมิคอลส์ โดย K-Sure พร้อมจะให้การสนับสนุนวงเงินค้ำประกันสูงสุด 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หากเอสซีจีมีความประสงค์จะกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อซื้อเครื่องจักรจากผู้ผลิตในเกาหลีใต้ในอนาคต และพร้อมจะเปิดโอกาสให้เอสซีจีเข้าร่วมเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการเกาหลีใต้ที่ K-Sure จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย

ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวมี นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายลี อิน โฮ Chairman and President, Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ

                ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *