ทันตฯ ม.รังสิต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Breakthrough “Endo” knowledge and Technology ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-17.30 น. ณ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และทันตแพทย์ผู้สนใจ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฟังบรรยาย 1,500 บาท พร้อมอาหารกลางวัน ฝึกปฏิบัติ 1,000 บาท พร้อมรับเครื่องมือและรับสิทธิซื้อเครื่องมือในราคาพิเศษ

                ภายในงานผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้พัฒนาการของเครื่องมือเตรียมคลองรากฟันสู่การใช้ไฟล์เพียงตัวเดียว ที่สามารถจบงานรากโค้งได้อย่างสวยงาม โดย Professor Gianluca Plotino DDS,PhD ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 4312

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *