แลกเปลี่ยน นศ.ทันตแพทย์

ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก  คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Kyushu Dental University ในโอกาสเดินทางมาดูงานที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Kyushu Dental University

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *