ม.รังสิตจัดอบรมฟรี โครงการ “ASEAN Competency English for Front Office Personnel”

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรม (ฟรี) ในโครงการ “ASEAN Competency English for Front Office Personnel” สำหรับบุคลากรการโรงแรม ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรโรงแรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. Operational Level สำหรับตำแหน่ง Receptionist, Telephone Operator และ Bell Person  

2. Supervisory Level สำหรับตำแหน่ง Front Office Supervisor และ

3. Advanced Level สำหรับตำแหน่ง Front Office Manager 

                สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณกนกวรรณ โทร. 090-890-0333 หรือ อีเมล์: a.kanokwan.p@gmail.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *