ม.เกริกจัดใหญ่ประชุมมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศวิชาการระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน

ม.เกริก เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนาทางด้านวิชาการระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน” เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน นักวิชาการชื่อดังต่างประเทศร่วมประชุม

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริกได้เตรียมจัดงานการประชุมวิชาการนานานชาติ ประจำปี 2020 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทางด้านวิชาการระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน” เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษา และการจัดการระหว่างประเทศ โดยได้รวบรวมวิทยานิพนธ์มากกว่า 300 เล่ม ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมอีกกว่า 600 ท่านมาร่วมฟังและเสวนาเพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563

โดยการจัดประชุมในวันที่ 15 มกราคม มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสภาบันการศึกษาภายนอกเข้าร่วมด้วย จากนั้นวันที่ 16 มกราคม ได้เรียนเชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาให้การบรรยาย ในรูปแบบการอภิปรายแบบโต๊ะกลม และในวันที่ 17 มกราคม ได้แบ่งกลุ่มดำเนินการจัดการอภิปรายระหว่างนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ ทั้งหมด 16 กลุ่ม ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการอภิปรายทั้ง 3 วันนี้ มีวิทยานิพนธ์เข้าร่วมมากถึง 100 เล่ม

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการนำวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาจำนวนมากกว่า 60 เล่ม และโปสเตอร์วิทยานิพนธ์กว่า 100 แผ่น มาตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขและพัฒนาให้วิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมแก่การได้รับรางวัล โดยจะทำการมอบรางวัลให้กับวิทยานิพนธ์ที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการผลักดันผลงานไปสู่วิชาการระดับนานาชาติต่อไป.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.