มทร.ธัญบุรี เดินการกุศล

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2563) ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *