บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย ครู-บุคลากร-นักเรียน-ผู้ปกครองโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์และโรงเรียนธัญรัตน์

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารงานทั่วไปและพนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด รวมทั้งคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัยให้กับ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์และโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม ครั้งที่ 10 กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้น โดยมีน.ส.กิติยา มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และ ว่าที่ร.ต.อาทิตยา สายสิญจน์ นักจิตวิทยา ตัวแทนโรงเรียนธัญรัตน์ เป็นผู้รับมอบ

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีมากที่ได้มามอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และ โรงเรียนธัญรัตน์ ซึ่งทั้งสองโรงเรียนอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม นอกจากนี้มีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ด้วย โดยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ มีนักเรียนอยู่ 1,799 คน ครูและบุคลากร 80 คน มีเด็กนักเรียนติดโควิดจำนวน 30 คน และโรงเรียนธัญรัตน์มีนักเรียนอยู่ 3,000 กว่าคน มีครูและบุคลากรประมาณ 100 คน มีเด็กนักเรียนติดโควิดรายวัน ซึ่งทำให้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการหน้ากากอนามัย จึงรีบนำมามอบให้ทันที

“ท้ายสุดอยากให้ฝากถึงครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนทุกคน ในนามบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ขอให้ต่อสู้กับโรคโควิด-19 ผ่านพ้นไปด้วนกัน ระมัดระวังและป้องกันตัวเองให้ดี social distancing ไม่มีความจำเป็นอย่าออกจากบ้าน หรือถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านขอให้สวมหน้ากากอนามัยและถึงล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ รวมถึงทานนาสมุนไพรได้แก่ฟ้าทะลายโจร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วย”คุณธริชยากล่าวทิ้งท้าย

น.ส.กิติยา มารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ กล่าวว่า โรงเรียนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเรื่องการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ On Line, On Demand,On Hand และ On Air นอกจากนั้นจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย

“ตนในนามของตัวแทนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ต้องขอขอบคุณทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ที่ให้ความสำคัญกับโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับทางโรงเรียน ซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครองได้”รองผู้อำนวยการฯกล่าว

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #หน้ากากอนามัย #แมส #Covid19 #โควิด19 #สู้ภัย #ไทยชนะ #ธัญรัตน์ #โรงเรียน #ธัญญสิทธิศิลป์ #ปทุมธานี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.