ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน

ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน

 

           รพ.วชิระภูเก็ต เปิดโอกาสรักษาผู้ที่มาภาวะโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดการผ่าตัดลดน้ำหนักรักษาโรคอ้วนเป็นวิธีการรักษาที่ดีมาก ลักษณะของการรักษาจะเป็นการผ่าตัดโดยทำการเปลี่ยนแปลงทางเดินอาการให้มีขนาดเล็กลง และ/หรือ มีการทำให้การดูดซึมอาการลดลง  อีกทั้งมีการเปลี่ยนทางด้านฮอร์โมน ลำไส้ ส่งผลให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยลดลงและสามารถรักษาโรคร่วม ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

                 นพ.ฐากูร  พูนธนานิวัฒน์กุล ศัลยแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดเผยในงานเสวนาเรื่อง “เปลี่ยนชีวิตใหม่คนอ้วน” ซึ่งจัดโดยศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค และหน่วยโภชนาการและหน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ภาวะอ้วนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่มีจำนวนประชากรทั่วโลก 500 ล้านคนเป็นภาวะโรคนี้ และมีแนวโน้มที่มากขึ้นทุกปี โดยจากการสำรวจด้านโภชนาการของประเทศไทยปี 2561 พบว่าประชาชนชาวไทยเข้าเกณฑ์อ้วนและเป็นโรคอ้วนถึงร้อยละ 11 และร้อยละ  3 ของประชากรทั้งหมด (วัดจาก ข้อมูลประชากรไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) อยู่ที่ประมาณ 66,208,740 คน) ซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมาก ซึ่งจากหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันตรงกันว่า ความอ้วนมีผลเสีย และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง จำเป็นต้องให้การรักษาต่อเนื่องเพราะมีผลต่อคุณภาพชีวิตแย่ลง ไม่เพียงเท่านี้โรคอ้วนยังส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง  โดยเฉพาะต้นทุนต่อสังคมของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีมูลค่ากว่า 12,142 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจีดีพีประเทศไทย โดยแบ่งเป็นต้นทุนทางตรงจากค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 5,584 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางอ้อมคือจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รวมถึงปัญหาของขาดงานมีมูลค่ารวมกว่า 6,358 ล้านบาท  และผู้ที่เป็นโรคอ้วนไม่เพียงแต่มีความทุกข์ในด้านการเจ็บป่วยของร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ยังคงมีปัญหาทางด้านจิตใจร่วมด้วย เช่น มีความเครียดจากสรีรภาพและสุขภาพ  การโดนล้อเลียน ส่งผลให้โดนจำกัดโอกาสต่าง ๆ ทางสังคม เช่นไม่สามารถทำงานบางอย่างได้ ส่งผลให้เป็นโรคซึมเศร้าและอาจทำให้เกิดการฆ่าตัวตายในที่สุด

ศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนไปแล้ว 215 ราย ตลอด 2  ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันการผ่าตัดลดน้ำหนักรักษาโรคอ้วนเป็นวิธีการรักษาที่ดีมาก ลักษณะของการรักษาจะเป็นการผ่าตัดโดยทำการเปลี่ยนแปลงทางเดินอาการให้มีขนาดเล็กลง และ/หรือ มีการทำให้การดูดซึมอาการลดลง  อีกทั้งมีการเปลี่ยนทางด้านฮอร์โมน ลำไส้ ส่งผลให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยลดลงและสามารถรักษาโรคร่วม ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างยั่งยืน  อีกทั้งนอกจากน้ำหนักและโรคร่วมต่าง ๆ  ได้หายไปแล้ว ยังคงทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสทางสังคมที่ดีขึ้น แต่ทั้งนี้เป้าหมายของการผ่าตัดไม่ได้เพื่อความสวยงามแต่อย่างใด

การผ่าตัดลดน้ำหนักเป็นการผ่าตัดที่มีมาระยะเวลานานแล้ว แต่ว่ายังคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประชาชนชาวไทย   การผ่าตัดจะได้ผลดีจำเป็นต้องทำให้สถานพยาบาลที่มีการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อให้ผลลัพธ์ในการผ่าตัดออกมาดีและปลอดภัยมากที่สุด  ซึ่งศูนย์ผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์การผ่าตัดลดน้ำหนักที่ได้มาตรฐานเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การผ่าตัดลดน้ำหนักนานาชาติ มีทีมงานสหสาขาวิชาชีพช่วยกันดูแลผู้ป่วย อีกทั้งมีประสบการณ์ในการผ่าตัดร่วม 200 รายแล้ว จึงเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่สามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้ที่เป็นโรคอ้วนทุพพลภาพ ได้อย่างปลอดภัย สามารถโทรสอบถามพร้อมที่จะให้คำปรึกษาได้ที่ โทรศัพท์ 083 – 969  3687

อย่างไรก็ตามการผ่าตัดไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคอ้วนได้เลย หากท่านไม่ได้มีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านเอง  แต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจจริง  ความสำเร็จที่น้ำหนักลง และข้อดีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้แล้ว จะเป็นรางวัลที่สูงค่าของตัวท่านเอง  ซึ่งท่านสามารถกล่าวได้เต็มปากว่า ขอบคุณการผ่าตัดที่ช่วยให้ชีวิตใหม่ และเปลี่ยนชีวิตคนอ้วนได้อย่างยั่งยืน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.