สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ชวนน้องม.6 ร่วมค่ายYoung Ambassador รุ่นที่ 3

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ ชวนน้องม.6 ร่วมค่ายYoung Ambassador รุ่นที่ 3

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กร กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ Walailak Young Ambassador Camp รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชา เรียนรู้ TCAS’62 การจัดทำ Portfolio ให้โดนใจกรรมการ และสามารถยื่น Portfolio ได้ทันที

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัย : ตาน้ำแห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบรรยาย “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562” การจัดทำ Portfolio ให้โดนใจกรรมการ ตลอดจนกิจกรรมการค้นพบตัวเอง “มหาวิทยาลัยที่ใช่ หลักสูตรที่ชอบ” ใน 13 สำนักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ และกิจกรรม Wonder in Walailand “ตะลุยวลัยแลนด์ ดินแดน 9,000 ไร่” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ จำนวน 1 – 2 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จำนวน 5 – 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมรับจำนวน 150 คน (อาจารย์ 30 คน นักเรียน 120 คน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้นค่าเดินทางไป-กลับ) ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambassador Camp และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จะได้รับสิทธิพิเศษคือเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตร สำนักวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีการศึกษา 2562 และสามารถสมัครขอรับทุนได้ทันทีตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-16 พฤศจิกายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3725-30  Facebook : Walailak University

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *