กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น รังสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งการให้ในกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น รังสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งการให้

ในกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE

 

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์-นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร, เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทร จัดกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” ภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 เป็นปีที่ 6 โดยการประดับต้นคริสต์มาสบนใจกลางเมืองด้วย ลูกฟุตบอล ลูกบาส ลูกวอลเลย์บอล ลูกบอลโยคะ รวมกว่า 1,500 ลูก อุปกรณ์กีฬาเหล่านี้จะถูกนำไปสร้างประโยชน์ต่อ ด้วยการส่งมอบให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 6 โรงเรียน ในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

        นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กิจกรรม A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานคร บริษัทและองค์กรเอกชนในเขตสาทร จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขและสีสันในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพและชุมชนย่านสาทรแห่งนี้ พร้อมทั้งส่งเสริม รณรงค์ให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ “การแบ่งปันคืนสู่สังคม”

        นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในนามของคณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงาม อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตสาทร, สำนักงานเขตบางรัก Virgin Active, KPMG, KTAM, VGI, GIS, UOB, CES, SE-ED, ไทยเบฟเวอเรจ, น้ำดื่มช้าง, เครื่องดื่ม 100 Plus, EPSON, Perfect Companion, Maersk Line, Damco, Diageo Moet, TOTO, PCS, TCC Technology, NCC, AIS, โจนส์ แลง ลาซาลล์, ชิน-นะ-รัช, Comfort, บางกอกอินดัสเทรียลก๊าซ, ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์, Under Armour, Major Cineplex, Warrix, โควเอ็น ซูชิบาร์, LIXIL, Nestle, V Beyond, TASรวมถึงประชาชนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในทุกๆ กิจกรรมของโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น และพันธมิตร จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเคย”

ต้นคริสต์มาสแห่งความสุขและการแบ่งปันในกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” จะตั้งอยู่บริเวณลานกิจกรรมสะพานเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และ MRT สาทร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งความสุขและแสดงพลังแห่งการให้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.assetworldcorp-th.com และ www.empiretower.co.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.