ม.หัวเฉียวฯ รำไท้เก๊ก  1,000  คน และจัดแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่  4 เฉลิมพระเกียรติ ร.10

ม.หัวเฉียวฯ รำไท้เก๊ก  1,000  คน และจัดแข่งขันไท้เก๊ก มฉก. ครั้งที่  4 เฉลิมพระเกียรติ ร.10

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รวมพลนักศึกษาอาจารย์จิตอาสาจากชมรมไท้เก๊กทั่วประเทศกว่า  1,000  คน  รำไท้เก๊กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่  10  ณ สนามกีฬากลาง  มฉก.  ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีผู้รำไท้เก๊กมากที่สุดในประเทศไทย  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์  โฆวิไลกูล  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ดำริริเริ่มไท้เก๊กในมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในสมัยที่ท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย  พร้อมด้วยปรมาจารย์มวยบู๊ตึ๊ง  (เอี๋ยน หลี เหมี๋ยน)  แขกผู้มีเกียรติ  สื่อมวลชน  ร่วมชมการรำไท้เก๊ก ณ สนามกีฬากลาง มฉก. นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ร่วมลงนามเป็นที่ระลึกและเป็นประธานเปิดการแข่งขัน  ท่านกล่าวถึงการแข่งขันไท้เก๊กในครั้งนี้ว่า  “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันไท้เก๊ก  มฉก.  ครั้งที่  4  ในวันนี้  ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีที่มหาวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันไท้เก๊กมาแล้ว  3  ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่  4  ซึ่งผมคิดว่ามหาวิทยาลัยคงจะมีการจัดการแข่งขันเช่นนี้ต่อไปทุกปี  เพราะมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ด้านไทย – จีน ที่โดดเด่นมาก  รวมทั้งมีผู้ให้การสนับสนุนอยู่พอสมควรด้วยเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของคนในสังคม  การกำหนดให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนไท้เก๊กนั้นผมถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมาก  เพราะไท้เก๊กนอกจากจะช่วยฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงสมดุลดีแล้วยังช่วยเจริญสติ  พัฒนาจิตใจให้มีความสงบเย็น  รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง  นับเป็นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นภาระแก่สังคม  สามารถช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  บ้านเมืองต่อไป ในอนาคตได้เป็นอย่างดี  และยังเป็นรากฐานที่ดีของการดำรงไว้ซึ่งศาสตร์และศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่าของมวลมนุษยชาติ” หลังจากนั้นท่านได้ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันและอาจารย์จิตอาสาฝึกสอนรำไท้เก๊กให้แก่นักศึกษา  ปิดท้ายด้วยชุดการแสดง  ได้แก่  นาฏการหุ่นคนเทิดไท้องค์ราชัน  และการรำมวยของปรมาจารย์มวยบู๊ตึ๊ง (เอี๋ยน หลี เมี๋ยน)

การแข่งขันเริ่มขึ้นในแต่ละประเภทการแข่งขัน  ประกอบด้วย  รำมวยตระกูลหยาง  (ไม่จำกัดถ่วงท่า)  รำมวย  24  ท่า  40 ท่า และ 42  ท่า รำกระบี่มาตรฐานการแข่งขัน 32 ท่า และ 42 ท่า รำพัดกงฟู ประเภทบุคคล และรำกระบี่ตระกูลหยาง  นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมีตั้งแต่อายุ  5 ปี – 71 ปีขึ้นไป  ได้ประลองท่วงท่าการรำไท้เก๊กให้ถูกต้องตามหลักสำคัญ  10  ประการได้แก่  1.ศีรษะตั้งตรง  แขวนลอย  2.เก็บทรวงอก  ยืดแผ่นหลัง  3.ผ่อนคลายเอว  4.แบ่งแยกเท้าเต็ม-ว่าง 5.จมไหล่  ถ่วงศอก  6.ใช้จิต ไม่ใช้แรง  7.บน-ล่างประสานสอดคล้อง  8.ในนอกประสานรวมเป็นหนึ่ง  9.ต่อเนื่องไม่ขาดตอน  และ 10.แสวงหาความสงบในการเคลื่อนไหว  โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องทำงานหนักเนื่องจากต้องพิจารณาท่วงท่า ของทุกคนในสนามแข่งอย่างพินิจพิเคราะห์ซึ่งจะนั่งทั้ง  4  มุมของสนาม การแข่งขันดำเนินไปจนสิ้นสุดลงช่วงเช้า และเริ่มภาคบ่ายด้วยการแสดงจากชมรมไท้เก๊ก  17 แห่งทั่วประเทศซึ่งทุกชมรมได้ฝึกซ้อมและรอคอยเวลาที่จะได้มาแสดงบนเวทีแห่งนี้  เมื่อชุดการแสดงเสร็จสิ้นก็มาถึงเวลาสำคัญของการประกาศผลการตัดสิน แบ่งเป็น 3 รางวัลในแต่ละประเภท ได้แก่เหรียญทอง  เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง  การแข่งขันปีนี้สิ้นสุดลงแต่จะเป็นการเริ่มต้นของนักกีฬารำไท้เก๊กทุกคนที่จะฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่  5  ในปี  2562

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเริ่มจัดกิจกรรมไท้เก๊กตั้งแต่ปีการศึกษา  2547  มีนักศึกษาผ่านการเรียนไท้เก๊กกว่า  20,000  คน  ปัจจุบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่สอนการรำไท้เก๊กและมีนักศึกษาเรียนวิชารำไท้เก๊กมากที่สุดในประเทศไทย  โดยจัดแข่งขันครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา  2557  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเรียนรู้ศาสตร์ของไท้เก๊กเป็นเวทีแข่งขันประลองความสามารถด้านไท้เก๊ก  และเป็นการบริการทางสังคม กิจกรรมไท้เก๊กของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย) ชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ คณะที่ปรึกษาโครงการผู้มีอุปการคุณ  คณะผู้ตัดสิน  และวิทยากรจิตอาสาจากชมรมไท้เก๊กต่าง ๆ  หากท่านใดสนใจการรำไท้เก๊กฝึกทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  อาจารย์พัทธนันท์  เลิศคุณอธินนท์  และอาจารย์อัจฉราพรรณ  ช้างเขียว โทร.02-312-6300-79  ต่อ  1447 หรือแผนกประชาสัมพันธ์ต่อ  1140  อีเมล์ jiab.prhcu@gmail.com หรือ @Jiab1605

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *