ม.รังสิต จัดปาฐกถาพิเศษและเสวนาเรื่อง “สืบสานอุดมการณ์  ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ จากอิสลามศึกษา… สู่เวทีโลก” 

ม.รังสิต จัดปาฐกถาพิเศษและเสวนาเรื่อง “สืบสานอุดมการณ์  ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ จากอิสลามศึกษา… สู่เวทีโลก” 

                     สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดปาฐกถาพิเศษจาก ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ • H.E. Tun Musa Hitam, Former Deputy Prime Minister and Home Affairs Minister of Malaysia • อาจารย์อรุณ บุญชม • H.E. Dr. AKP Mochtan, ASEAN Deputy Secretary-General • H.E. Mr. Abdelilah El Housni, Ambassador of the Kingdom of Morocco to Thailand • พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) (วีดิทัศน์) และการเสวนาเรื่อง “อุดมการณ์ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่มีต่อประชาคมไทย อาเซียนและโลก โดย ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ท่านทูต สุวัฒน์ จิราพันธุ์ อาจารย์สมัย เจริญช่าง และคุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้ดำเนินการเสวนา ณ ศาลาดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *