งานยิ่งใหญ่แห่งปี งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 “พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร”

งานยิ่งใหญ่แห่งปี

งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561

“พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร”

 

 มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2561 พ่อพระในดวงใจ ลูกกตัญญู ผู้นำองค์กร ขึ้น  โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2561 พ่อพระในดวงใจ เวิลด์แด๊ด 2561 (World Dad), รางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2561 ลูกกตัญญู Best of Piety 2018 และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) เป็นประธานมอบรางวัล

นอกจากนี้ยังมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิเช่น  Miss Sapana Devi Shrestha Sapana Devi Shrestha is Religious Motivational Speaker in National and International, Mr. Herakaji Awale ‘BJ’ Coordinator – tuf, Nepal, ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล, พ.ต.อ.ไกรเดช วิเศรษฐ์ฐิติพันธ์ นายตำรวจประจำพลเอกวิจิตร กุลละวณิช องคมนตรี รัชกาลที่ 9,Dr. Bhikkhu Maitri Mahasthavur Chairman of All Nepal Bhikkhu Assocustion in Nepal, พ.ต.อ.ทรงกลด เกริกกฤตยา รอง ผบก.กต.9,ร.ต.ต.หญิง ณธัญวิชญ์ ชุมโกมนต์ กินเนสส์,นาย ปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ บริษัท ปิติสากล การประมง จำกัด,นาย ทูน หิรัญทรัพย์ ดารานักแสดง,นาย ทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์,นาย บัณฑูร นิยมาภา และนาย สถิต ชารีเลิศ

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 250 คน แบ่งเป็น ผู้เข้ารับมอบรางวัล พ่อพระในดวงใจ ประจำปี 2561 จำนวน 50 คน ผู้เข้ารับมอบรางวัล ลูกกตัญญู ประจำปี2561จำนวน 68 คน ผู้เข้ารับมอบรางวัล ผู้นำองค์กร ประจำปี 2561 จำนวน 94 คน และผู้เข้ารับมอบรางวัล พุทธบุตร-พุทธธิดา จำนวน 38 คน

สำหรับบรรยากาศในงานทุกคนที่ได้รับรางวัลต่างปลื้มปิติ และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังจะได้รับเกียรติจากศิลปินหลากหลายแขนง อาทิเช่น อ.เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, อ.แมน วทัญญู มุ่งหมาย, ถังเบียร์ AF10, เป็นต้นมาร่วมขับร้องเพลงและบรรเลงเพลงให้แขกผู้มีเกียรติและผู้ที่เข้ารับรางวัลได้รับฟัง และนอกจากนี้ยังมีการแสดงมากมายเช่น การวาดภาพสดด้วยชาโตล โดยศิลปินจิตกรอ.ดินหิน รักพงษ์องโศก เป็นต้น

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *