ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในงาน King Bhumibol World Soil Day Award

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ

ในงาน King Bhumibol World Soil Day Award จากสหประชาชาติและกระทรวงเกษตรฯ

เมื่อวันที่  5  ธันวาคม 2561  ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   (คนที่3 จากซ้าย) และผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คนที่ 2 จากซ้าย)  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานประกาศรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award 2018” จากผลงานการจัดนิทรรศการ Multimedia Installation Art โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา บุญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ที่ 1 จากซ้าย)  เป็นผู้มอบ  ณ ห้องประชุม สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *