ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561

ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561   สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,940 คน ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยรังสิตมีมติประสาทแด่ His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง / นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์   / นายโอม  รัชเวทย์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต   ทั้งนี้ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ

  1. นายศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์ (ไฮด์) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  2. นางสาวญาณิกา ทองประยูร (โฟน) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  3. นางสาววรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ (แอ๊นท์) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  4. นางสาวดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นานาชาติ
  5. นายปฐมพงศ์ เรือนใจดี  (ทอย) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  6. นายณัฐกิตติ์ นันทพานิช  (กิต) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  7. นางสาวสิมิลัน สะกุณชะลายา (ซาน่า) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  8. นางสาวภาณิศา อุดมเรืองเกียรติ (นุ่น ศิลปินวงไกอา) สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
  9. นางสาวอัปสรสิริ อินทรคูสิน (โซฟี่) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นานาชาติ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัล “เมืองดีเด่น” ให้แก่ เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *