เรียนจบแล้วจ้า ศิลปินดาราแห่งม.รังสิต ประจำปี 2561

เรียนจบแล้วจ้า ศิลปินดาราแห่งม.รังสิต ประจำปี 2561

นักศึกษาศิลปิน ดาราแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต แท็กทีมเข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญา 2561 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ อาคารนันทนาการ ในปีนี้มีศิลปินดาราที่จบการศึกษา อาทิ

 1. นายศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์ (ไฮด์) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 2. นางสาวญาณิกา ทองประยูร (โฟน) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 3. นางสาววรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ (แอ๊นท์) สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 4. นางสาวดาวิกา โฮร์เน่ (ใหม่) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นานาชาติ
 5. นายปฐมพงศ์ เรือนใจดี  (ทอย) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 6. นายณัฐกิตติ์ นันทพานิช  (กิต) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 7. นางสาวสิมิลัน สะกุณชะลายา (ซาน่า) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 8. นางสาวภาณิศา อุดมเรืองเกียรติ (นุ่น ศิลปินวงไกอา) สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต
 9. นางสาวอัปสรสิริ อินทรคูสิน (โซฟี่) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นานาชาติ
 10. นายเด่นคุณ งามเนตร (เด่นคุณ) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
 11. ว่าที่เรืออากาศตรี สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล (สิงโตTHE STAR) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 12. นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ (แบงค์) สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดงทุกท่านด้วยน้า

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *