สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ENGINEERING DINNER TALK

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดงาน ENGINEERING DINNER TALK

 

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ENGINEERING DINNER TALK  พร้อมเสวนาหัวข้อ “ ทิศทางเศรษฐกิจไทย  ในปีเลือกตั้ง  2562 ” เปิดมุมมองเศรษฐกิจในอนาคตหลังการเลือกตั้ง​ ดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และเตรียมพร้อมภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรม ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก  อะลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 100 ปี สมาคม ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม  ประเทศชาติ สร้างความเป็นปึกแผ่นและดำเนินการให้สมาคม ฯ เข้มแข็ง โดยมีการจัดระดมทุนช่วยเหลือนิสิต โครงการกองทุนวิศวจุฬาสงเคราะห์ การส่งเสริมเกียรติภูมิของนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ เพื่อให้สังคมได้รับรู้มากขึ้น อาทิ โครงการสรรหาวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นเพื่อจารึกนามผู้ทำคุณประโยชน์เข้าสู่ หอเกียรติยศ (Hall of Farm)  ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมนวัตกรรมวิศวกรรมเพื่อประโยชน์ต่การพัฒนาวงการวิศวกรรมของประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันมากขึ้น และประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้แก่สมาคมฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อใช้ในการดำเนินงานวิชาการ ด้านวิจัย  พัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในการทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่างๆ โดยสมาคมฯได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีวิทยากรที่เป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย

  • นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
  • ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
  • นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
  • นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท.
  • นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์

โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *