ท่อน้ำไทย-ม.เอเชียฯ ลงนามMOU โครงการกองทุนท่อน้ำไทย เพื่อการพัฒนาการศึกษา

อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการกองทุนท่อน้ำไทย เพื่อการพัฒนาการศึกษา

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) และดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ “กองทุนท่อน้ำไทย” เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านทุนการศึกษา รวมถึงการพัฒนาค้นคว้าและการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแสงไชย โตวิเศษ,นายธีระพล เจริญพิพัฒนสุข และ Assoc.Prof.Dr.Oleg V.Shipin ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.