ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือบริการวิชาการและการเรียนการสอนด้านกฎหมาย

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือบริการวิชาการและการเรียนการสอนด้านกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (จากซ้ายคนที่ 5) และดร.สมพล  สิงห์สมบุญ  นายกสมาคมทนายความจังหวัดสมุทปราการ ( จากซ้ายคนที่ 6) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการและด้านการเรียนการสอนทางด้านกฎหมาย  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. ( จากซ้ายคนที่ 4)  และคุณเสรี  บัณฑิตไทย  อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ (จากซ้ายคนที่ 7) พร้อมผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี

การลงนามครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่สอดประสานกันของทั้งสององค์กร  ซึ่งศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายแก่ประชาชนของมหาวิทยาลัยจัดบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ประชาชน  หรือประสานส่งต่อคดีให้กับสมาคมฯ ในกรณีที่ประชาชนมีความประสงค์ต้องการทนายความเพื่อดำเนินคดีภายใต้ความยินยอมและสมัครใจของผู้มาขอรับบริการให้คำปรึกษา  พร้อมกันนี้สมาคมฯ ร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมายแก่คณะนิติศาสตร์และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมายแก่นักศึกษา  รวมถึงร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะนิติศาสตร์  มฉก. หมายเลขโทรศัพท์  0-2312-6300-79 ต่อ 1689 อีเมล์ faclaw120hcu@gmail.com หรือ @studylawhcu

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.