ทันตแพทย์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ทันตแพทย์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีทักษะขั้นสูงในการทำงาน ปฏิบัติงานได้จริง โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้ อายุ 16-40 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี ค่าเล่าเรียน 55,000 บาท/ปี ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในระบบราชการและเอกชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12) ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2791-6000 ต่อ 4312 email: mongkol.y@rsu.ac.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *