เปิดตัวรถบรรทุกใหม่ ภายใต้ชื่องาน “The Next Generation Scania เพราะธุรกิจคุณ สาคัญที่สุด”

เปิดตัวรถบรรทุกใหม่ ภายใต้ชื่องาน “The Next Generation Scania เพราะธุรกิจคุณ สาคัญที่สุด”

บริษัท สแกนเนีย สยาม จากัด ผู้ให้บริการชั้นนาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในภาคอุตสาหกรรมขนส่ง อาทิ รถบรรทุก รถบัสโดยสาร เครื่องยนต์ภาคอุตสาหกรรม เครื่องยนต์เรือ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ รวมถึงบริการที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินสินเชื่อ เช่าซื้อ ประกันภัยรถ บริการอะไหล่ บริการซ่อมบารุงรักษา บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บริการฝึกอบรมคนขับ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านธุรกิจและการขนส่ง ผู้ประกอบการรถบรรทุกและกลุ่มธุรกิจขนส่งอุตสาหกรรมและการเกษตร รวมถึงผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานเปิดตัวรถบรรทุกใหม่อย่างเป็นการ ภายใต้ชื่องาน “The Next Generation Scania เพราะธุรกิจคุณ สาคัญที่สุด” โดยสามารถลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ สตูดิโอพาร์ค อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สาหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-017-9288

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *