ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปันภาษาไทยกับคนเก่ง… รัดเกล้า อามระดิษ

ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปันภาษาไทยกับคนเก่ง… รัดเกล้า อามระดิษ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “ปันภาษาไทยกับคนเก่ง… รัดเกล้า อามระดิษ” ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 12.00-15.00 ณ ห้อง 11-101 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เพื่อนักศึกษาได้เห็นถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันทั้งการพูดและการเขียน รวมถึงหลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน และเพื่อให้นักศึกษาหันมาใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติให้ถูกต้องมากขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1243

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.