ข้าราชการดีเด่น 2561

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี และนางอลิสา สว่างอริยะสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *