กกพ.จัดโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้แคมเปญเด็กตื่นไฟ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ สำนักงาน กกพ.  มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีเรื่องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนงบประมาณ จัดโครงการ “สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้าในยุคปัจจุบัน” ภายใต้แคมเปญเด็กตื่นไฟ เฟ้นหาน้อง ๆ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อชิงทุนการผลิตและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท  สร้างสรรค์และบริหารโครงการ โดยบริษัท เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด

กิจกรรมการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1. ประเภทหนังสั้นและแอนนิเมชั่น  2.ประเภท คอนเทนท์และภาพประกอบ  จากการเดินสายโรดโชว์ตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปัจจุบันมีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรวม 500 คน 75 ทีม แบ่งเป็น ประเภทหนังสั้นและแอนนิเมชั่น  25 ทีม ประเภท คอนเทนท์และภาพประกอบ 50 ทีม  ซึ่งน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วมกิจกรรม Excusive Brief ในหัวข้อ “ไฟฟ้าเรื่องใหญ่ใช้ให้เป็น” กับวิทยากรด้านไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาการประกวดที่เข้ามาให้แนวคิด และเทคนิคสำหรับการนำไปจัดทำผลงานส่งประกวด

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบไฟนอล จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์เด็กตื่นไฟ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อสัมผัสและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวมถึงใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเดือนพฤษภาคม นี้

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.dekwakeup.com / Facebook เด็กตื่นไฟ หรือโทร 065-005-5462

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *