ม.รังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตอกเส้น” และ “การเช็ดแหก”

                วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ร่วมกับ สถาบันรังสิตวิชชาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตอกเส้น” และ “การเช็ดแหก” ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 6-B309 อาคารพิฆเนศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงทางคลินิกมากกว่า 10 ปี

                ภายในงานผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และเทคนิคการหยุดอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง ด้วยวิธีการตอกเส้นและเช็ดแหกควบคู่กัน พร้อมรับประกาศนียบัตร 2 ใบ ทันทีหลังการอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทย หรือนวดไทย หรือเป็นแพทย์แผนไทยในหน่วยงานรัฐ/ เอกชน/ คลินิกส่วนตัว

                ทั้งนี้ เปิดรับจำนวนจำกัด ประมาณ 20 คน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมคนละ 5,500 บาท พิเศษจากราคา 6,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ทหารไทย ชื่อบัญชี สถาบันรังสิตวิชชาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขบัญชี 099-2-49136-5 สาขา เมืองเอกรังสิต พร้อมส่งหลักฐานสำคัญการโอนเงินมาที่ kochamon2009@hotmail.com

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6596-2704, 0-2791-6000 ต่อ 5164

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *