ม.รังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 (หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล) โดยเหมาะสำหรับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยพยาบาล หรือผู้ที่จบ ม.6 ที่ต้องการใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น สามารถทำงานได้เร็ว เพื่อให้มีรายได้และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อเนื่องไป หลักสูตรระยะเวลาเรียน 1 ปี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 มี 3

Read more

เด็กภาพยนตร์ ม.รังสิต โชว์ฝีมือคว้า 3 รางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น S-Fest ครั้งที่ 17

“คฤหัสถ์” ภาพยนตร์สั้นผลงานทีมสาธุบุญ โปรดักชั่น นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยม และรางวัลตัวอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น S-Fest ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด The Ultimate หัวข้อ “ที่สุดของชีวิต” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ

Read more

ประเสริฐ ชี้ ‘ครูช่าง’ ควรผ่านการบ่มเพาะวิชาชีพ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ตามที่คณะกรรมการ คุรุสภาได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมประกาศเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสำหรับครูช่างที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่น และมีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพช่าง ให้มาเป็นครูได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น หากมองเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งว่าทำไมคนเป็นครูจะต้องเรียนครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ เพราะการเรียนการสอนในสายนี้ กว่าจะออกมาเป็นครูได้นั้นจะต้องเรียนวิชาชีพครู กระบวนการเรียนการสอน การถ่ายทอด จิตวิทยา รวม 22 หน่วยกิต

Read more

ม.หัวเฉียวฯ มอบส่วดลดค่าลงทะเบียนเรียนและสิทธิ์สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดับร้อนสงกรานต์นี้มอบส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท ให้กับผู้สมัครเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์. คณะนิเทศศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ. คณะศิลปศาสตร์. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน. และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม. ภายในวันที่  13-16 เมษายน. 2562. เท่านั้น. นอกจากนี้ยังมอบสิทธิ์สมัครก่อนมีสิทธ์ก่อนสำหรับคณะสายวิทย์สุขภาพ. ได้แก่. คณะพยาบาลศาสตร์.กำหนด 12,000 คะแนน คณะเทคนิคการแพทย์.

Read more

ข้าราชการดีเด่น 2561

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ขอแสดงความยินดีกับ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี และนางอลิสา สว่างอริยะสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Read more

วิชานอกห้องเรียน “การรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก เป็นอย่างไร”

วิชานอกห้องเรียน “การรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตก เป็นอย่างไร” นักศึกษารายวิชา RSU 370 (English for Restaurant) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพทางด้านมารยาทในการรับประทานอาหารแบบชาวตะวันตกที่โรงแรมอมารีดอนเมือง  การเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ นับเป็นการปลุกทฤษฎีขึ้นมา นักศึกษาจะได้ลองรับประทานอาหารจริงๆ และได้เห็นภาพบนโต๊ะอาหาร ที่มากกว่าการมองเห็นจากรูปในหนังสือ หรือรูปภาพจากสไลด์ ถึงวิธีการรับประทานอาหารอันพิถีพิถันของชาวตะวันตก นางสาวรัฐญาดา รัฐกัจวิจารณ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read more

ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปันภาษาไทยกับคนเก่ง… รัดเกล้า อามระดิษ

ม.รังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปันภาษาไทยกับคนเก่ง… รัดเกล้า อามระดิษ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง “ปันภาษาไทยกับคนเก่ง… รัดเกล้า อามระดิษ” ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 12.00-15.00 ณ ห้อง

Read more

ธรรมดาซะที่ไหน!! “ขนมจีน” รัชนีกร พัวภูมิเจริญ พยาบาลดีเด่น พ่วงท้ายเกียรตินิยมอันดับ 1

ธรรมดาซะที่ไหน!!  “ขนมจีน” รัชนีกร พัวภูมิเจริญ พยาบาลดีเด่น พ่วงท้ายเกียรตินิยมอันดับ 1 นางสาวรัชนีกร พัวภูมิเจริญ หรือ “ขนมจีน” สาวพยาบาลคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดา การันตีได้จากผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม 3.72 คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 และได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ล่าสุดขนมจีน ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบแถบหมวกเป็นพยาบาล รุ่นที่ 30 อย่างเต็มตัวของมหาวิทยาลัยรังสิต

Read more

ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการภาคตะวันออก ร่วมขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่อีอีซี

ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการภาคตะวันออก ร่วมขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่อีอีซี ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบังและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักบริหารบุคคลเพื่อร่วมขับเคลื่อนสหกิจสู่อีอีซี” เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสหกิจศึกษาสู่พื้นที่เศรษฐกิจอีซีซี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษ“การบริหารบุคคลแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”

Read more

ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 304 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4/1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Read more