เภสัชฯ ม.รังสิต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (7th ICAPH 2020)

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Adamson University, Manila, Philippines และบริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (7th ICAPH 2020) The 7th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “The Future of Pharmaceutical Innovation and Complementary Medicines” ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2563 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีวิชาการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ https://sites.google.com/rsu.ac.th/icaph2020 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1423

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *