IFMAจับมือ UNESCO นำมวยไทยสู่ชุมชนคลองเตย

สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ(IFMA)จับมือ UNESCO องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ นำมวยไทยสู่ชุมชนคลองเตย เพื่อเป็นสี่อการเรียนรู้ ตามสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยใช้ลานมวยครูเสือเป็นสถานที่เปิดงาน เมื่อเวลา 10.00 น. วันเสาร์ที่ 22 สค. 63 ที่ผ่านมา

ในการนี้ พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร อดีตผู้บัญชาการทหารบกได้ให้ความสำคัญแก่แผนงานและโครงการร่วมระหว่าง IFMA กับUNESCO เป็นพิเศษโดยได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานร่วมกับ ดร. ศักดิ๋ชาย ทัพสุนรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ ประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ และร่วมชมกิจกรรมการแสดงและการเรียนรู้มวยไทยเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนจากศูนย์อพยพและจากสำนักงานผู้ลี้ภัยเมืองตลอดเวลา

ในขณะเดียวกันองค์การนูเนสโก้ก็ส่งJulia Gonvlnden และสำนักงานผู้ลี้ภัยเมืองส่งกรแก้ว พิเมยไปร่วมงาน

พลเอกอุดม แถลงในโอกาสการบันทึกภาพไปเผยแพร่ทั่วโลกว่ารู้สึกภูมิใจที่มวยไทยวัฒนธรรมไทยได้รับเลือกองค์การยูเนสโกัเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของมวลมนุษย์ชาติโดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้อพยพ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.