ว.นานาชาติ ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุม SEASAC Project

ว.นานาชาติ ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุม SEASAC Project

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการประชุม SEASAC Project (South-East Asian Sales Competition) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆ  และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) จากมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ มาสู่นักศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Erasmus+ Programme ของกลุ่มประเทศ EU  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2561 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมมากมาย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *