ม.รังสิต ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกียวโต กักคุเอ็น

ม.รังสิต ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกียวโต กักคุเอ็น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเกียวโต กักคุเอ็น (Kyoto Gakuen University) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Thailand Company Visits and Language Training Program โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับทีมอาจารย์และนักศึกษาซึ่งในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 คน ณ อาคารพิฆเนศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *