ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ดลบันดาลเรื่องการงาน – สุขภาพ – เสริมบารมี

ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

ดลบันดาลเรื่องการงาน – สุขภาพ – เสริมบารมี

ชัยนาทถือเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มานาน  รวมถึงวัดที่มีความเก่าแก่อยู่มากมายไม่แพ้จังหวัดอื่น ซึ่งวัดหนึ่งในนั้นคือ “วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” เป็นวัดที่มีอายุกกว่า 1,500 ปี โดยมีพระสุธีวราภรณ์(ยุวชน เขมปัญโญ)เป็นเจ้าอาวาส

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกมหาราช ซึ่งได้ส่งพระโอรส พระภัทรบดี ศรีไชยนาท (ราชันขาว) มาสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมธาตุ โดยมีพระเถระได้อัญเชิญพระพรมสารีริกธาตุ (เกตุธาตุ) มาบรรจุลงในพระปรางค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชวินิจฉัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 และกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีพระราชวินิจฉัยสอดคล้องกันว่า พระเจดีย์องค์นี้ สร้างก่อนสมัยขอมรุ่งเรือง แปลกกว่าที่อื่น เพราะ “จำหลักจากหินทั้งองค์” และเป็นที่เลื่อมใสยิ่งนัก ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 ขณะทรงผนวชได้มากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ ทรงเชื่อว่า “เป็นบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปรารถนาแล้วสำเร็จ”

“วัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นวัดโบราณสถานตั้งแต่สมัยศรีวิชัยคือพระบรมธาตุเจดีย์ก่อสร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมโศกมหาราชแห่งกรุงนครศรีธรรมราช อายุประมาณ 1,000 กว่าปี พระบรมสารีริกธาตุนี้จำหลักจากหินแกนกลางเป็นหินและบรรจุพระเกตุธาตุคือส่วนกระหม่อมของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยจะมีพระพุทธคุณเด่นเรื่องหน้าที่การงาน ใครมาขอพระก็จะประสบผลสำเร็จ”

สำหรับสิ่งสำคัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระบรมธาตุวรวิหารมี 9 สิ่ง ได้แก่

            1.เจดีย์พระบรมธาตุ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่มีพุทธคุณช่วยเรื่องการงาน โดยผู้บูชาต้องใช้ธูป 9 ดอก ดอกบัว 9 ดอก บอกกล่าว แล้วเวียน 3, 5, 7, 9 รอบ จะสมปรารถนา การแก้บนนั้นจะบวชหรือถวายผ้าป่าก็ได้

            2.หลวงพ่อทองพระประธานพระอุโบสถ สร้างพระเจ้าอยู่ทอง พ.ศ.1912  มีความศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

           3.พระวิหาร สร้างในสมัยพระยาลิไท พ.ศ. 1902 (ผู้สร้างพระพุทธชินราช) หน้าพระบรมธาตุเจดีย์ครอบบ่อน้ำพระพุทธมนต์ 1.500 กว่าปี และยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรจำลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัสและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงสร้างถวายปี 2553 นับเป็นพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวในเมืองไทยที่มีพระนามาภิไทยทั้งสองพระองค์

            4.หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปที่พระมหาธรรมราชาลไท ทรงสร้างถวาย ประวัติกล่าวว่า พระเจ้าอู่ทองได้ให้หลวงพระงั่ว พระโอรสมายึดเมืองไชยนาทพระยาลิไทขอเมืองคืน โดยไม่ต้องการทำสงครามให้ชาวบ้านเดือดร้อน โดยทำการแข่งขันกันสร้างพระพุทธรูปดีกว่า พระยาลิไทสร้าง “หลวงพ่อเพชร” พระเจ้าอู่ทองสร้าง “หลวงพ่อทอง” ประวัติศาสตร์กล่าวอีกว่าพระยาลิไทสร้าง “พระพุทธสิหิงค์” ถวายอีกองค์หนึ่งด้วย

            5.หลวงพ่อเมตตาประทานพร ความศักดิ์สิทธิ์ บูชาแล้วเป็นที่เมตตารักใคร่ของคนทั่วไป

            6.บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ สมัยศรีวิชัยอายุ ประมาณ 1,500 กว่าปี ความศักดิ์สิทธิ์ เสริมบารมี ล้างอาถรรพ์ คุณไสย อุบัติเหตุ เภทภัยต่างๆ

           7.พระพุทธบาทจำลอง รัขกาลที่ 5 ทรงถวายในคราวเสด็จประพาสต้นปี 2449 ความศักดิ์สิทธิ์บูชาแล้วเป็นมงคลแก่จนเองและครอบครัว พร้อมลูกหลานวงศ์ตระกูล

            8.หลวงพ่อยิ้ม เป็นพระพุทธรูปไสยยาสน์ ความศักดิ์สิทธิ์บูชาแล้วความสุขกาย สบายใจ อยู่เย็นเป็นสุข

            9.พระนารายณ์ สร้างสมัยพระนางจามเทวีในราวมาบูรณะวัดพระบรมประมาณ 1,000  กว่าปี ความศักดิ์สิทธิ์ ขจัดศัตรู หมู่มาร

และสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ต้องการจะสร้างบุญเนื่องจากทางวัดพระบรมธาตุวรวิหารกำลังบูรณะพลับพลาพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 จึงอยากขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาประสงค์เป็นเข้าภาพปัจจัย วัสดุอุปกรณ์ หรืออื่นๆ ตามกำลังศรัทธา โดยสมทบทุนซื้อกระเบื้องมุงหลังคา แผ่นละ 20 บาท, สมทบทุนถวายเสาใน ต้นละ 10,000 บาท และ สมทบททุนถวายเสานอก ต้นละ 5,000 บาท สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท บัญชีวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เลขที่บัญชี 106-0-55102-0 หรือสอบถามได้ที่ โทร. 091-742-6994, 097-952-4095

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.