ราชกรีฑาสโมสรร่วมสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม สมทบทุนเข้าโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง”

กิตติพงษ์ เดชะอำไพ นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมราชกรีฑาสโมสร ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 211,111 บาท เข้าโครงการ”สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง” โดยมี ผลิพร ธัญญอนันต์ผลรักษาการผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ. ) เป็นตัวแทนรับมอบ
นับเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือจากราชกรีฑาสโมสร ร่วมสมทบทุนเงินบริจาคเข้าโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง เพื่อส่งมอบให้นักเรียนที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหารในช่วงปิดเทอมยาวนาน จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด –19

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สิน เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเด็กๆได้ทันสถานการณ์ทันที โดยแผนการจัดสรรเงินบริจาค จะมุ่งเติมเต็มให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ได้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ (น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)ทั่วประเทศ และให้กับเด็กเล็ก นักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นอนุบาล1-3 ทั่วประเทศ เชิญร่วมสมทบทุนเพื่อเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) เลขบัญชี 172-0-30021-6 หรือ www.eef.or.th/donate-covid/ สอบถามโทร. 0-2079-5475
//////////////////////////

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *