สโมสรโรตารีจตุจักร-สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ-เพื่อนนายกสโมสรโรตารีรุ่น111 และพันธมิตร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ปาร์ตี้หลั่งเลือด” เ

สโมสรโรตารีจตุจักร-สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ-เพื่อนนายกสโมสรโรตารีรุ่น111 และพันธมิตร

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ปาร์ตี้หลั่งเลือด” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

สโมสรโรตารีจตุจักร โดยนายกเหมือนฝัน บำรุงตน พร้อมด้วยอน.ฐาณัท โชติรัตน์ นย.ณัฐฏ์ณธรณ์ เฉียบแหลม สโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ และเพื่อนนายกสโมสรโรตารีรุ่น 111 ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ชมรมลมหายใจไร้มลทิน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “ปาร์ตี้หลั่งเลือด” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ


สโมสรโรตารีจตุจักรถือเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ส่งเสริมความเข้าใจทั่วโลกผ่านโครงการบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันฮาโลวีน (Halloween) ในต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมจัดงานเฉลิมฉลองและร่วมสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน โดยจะแต่งแฟนซีผีในแบบต่างๆเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนใช้โอกาสในเทศกาลนี้ทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย การบริจาคโลหิต คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาค เพราะร่างกายแต่ละคนจะมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาที ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำ บริเวณแขน แล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติก (BLOOD BAG) ตั้งแต่ 350-450 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาค ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,800-2,000 ยูนิต เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 58,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคกระเพาะอาหาร การคลอดบุตร ฯลฯ
ประชาชนที่สนใจบริจาคโลหิตสามารถติดต่อโดยตรง สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 0 2263 9600-99 โทรสาร 0 2255 5558
เว็บไซต์ : www.blooddonationthai.com อีเมล์ : blood@redcross.or.th

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *