“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปี 13 ร่วมสมโภช 230 ปีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

“อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปี 13

ร่วมสมโภช 230 ปีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์เหรียญ สานต่อโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” สู่ปีที่ 13 เดินหน้าสร้างจิตสำนึกรักชาติในหมู่เยาวชน ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งเพิ่มพูนศักยภาพ เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมผลักดันสู่อาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์มาแล้วรวมทั้งสิ้น 45,323 คน ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้นำนักเรียนจำนวน 3,270 ครู 436 คน จาก 222 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางปกติ และเส้นทางพิเศษอีก 100 คน รวมทั้งสิ้น 3,806 คนตลอดปี 2561 นี้  พร้อมนำคณะสื่อมวลชนร่วมงานสมโภชพระอารม 230ปี วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรียนรู้การนวดท่าฤๅษีดัดตน ชมวังจักรพงษ์ อายุกว่าร้อยปี จากต้นราชสกุลจักรพงษ์ โดยมียุวมัคคุเทศก์ นำเที่ยวพร้อมให้ความรู้และดูแลตลอดเส้นทาง

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า อลิอันซ์ อยุธยา มีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้สึกสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มา 12 ปีเต็มและปีนี้เป็นปีที่ 13 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในสังกัด กทม. ที่ให้ความร่วมมือในการส่งนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการ โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการฯในปีนี้มีเยาวชนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 49,129 คน และในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกของยุวมัคคุเทศก์ที่ได้มีโอกาสเข้าชมและศึกษาประวัติของวังจักรพงษ์ ที่มีอายุกว่าร้อยปี จากต้นราชสกุลจักรพงษ์ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แพร่หลายยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในปีนี้เส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วย วัดโพธิ์ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ส่วนทริปพิเศษนั้นเป็นอีกเส้นทาง คือ วัดอรุณราชวรามราชวรมหาวิหาร พระราชวังเดิม และมิวเซียมสยาม ซึ่งแต่ละที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ มุ่งเน้นการเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก

“ความสำเร็จดังกล่าวยังได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สนใจต่อยอดความรู้ พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และฝึกการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ในปีนี้นักเรียนที่ร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ได้ฝึกภาคปฏิบัติ ที่วัดโพธิ์ ผ่านการฝึกฝนจากคณะพระอาจารย์ จนสำเร็จเป็นยุวมัคคุเทศก์รุ่น 4 นอกจากนี้ยุวมัคคุเทศก์ รุ่น 1-3 จำนวน 10 คนก็ได้ปฏิบัติงาน พาน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท่องเที่ยวตามเส้นทางของโครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้” นางสาวพัชรา กล่าวเสริม

สำหรับหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์นั้น ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 4 รุ่น โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และได้รับเกียรติบัตรจากโครงการฯแล้ว จำนวน 200 คนตั้งแต่รุ่น 1-4 ยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ยังสานต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บรรยายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก ได้พานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปเรียนรู้ ปัจจุบันยุวมัคคุเทศก์รุ่น 1-3 กลุ่มนี้ ได้ปฏิบัติงานที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นางสาวพัชรา กล่าวอีกว่า นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสู่สังคม ซึ่งเราได้ริเริ่มและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.