จังหวัดระยองเปิดเมืองโชว์ของดีเอาใจนักเที่ยว นักช้อปและนักชิม ในงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่สวนประสมทรัพย์ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง,นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง,นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานระยอง, นายสุรสิงห์ พุนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง, นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวทางทะเล และยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้มากมาย หลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ที่สำคัญยังมีสวนเกษตรที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งได้รับการนิยมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรก็ล้วนแต่มีศักยภาพรองรับความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.สำนักงานระยอง
นายสุรสิงห์ พุนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง
นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

“ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้ว จังหวัดระยองยังมีการท่องเที่ยวอีกหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุลักษณ์วิถีชุมชน เป็นต้น  ทั้งยังมีทรัพยากรที่หลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ป่าเขา น้ำตก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรทรงคุณค่า เป็นแหล่งกระตุ้นการใช้จ่าย ให้เกิดรายได้สู่ประชาชนทุกระดับ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนของทุกปี จังหวัดระยองมีผลผลิตจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนจากสวนเกษตรที่มีคุณภาพ มีรสชาดอร่อย เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ออกมาเป็นจำนวนมาก จังหวัดระยองจึงอาศัยช่วงเวลาดังกล่าว จัดเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาชมและชิมผลไม้คุณภาพ” รองผู้ว่าฯ กล่าว

รองผู้ว่าฯ กล่าวต่อไปอีกว่า โดยการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในชุมชน ต่างชุมชน ในจังหวัดระยอง  เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวชุมชน วิถีชุมชน วิถีชาวสวน  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชาวสวนให้ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการเกษตร ตลอดจนอาหารท้องถิ่น สินค้าโอทอปต่างๆ ของดีจากทั้ง 8 อำเภอ มาจัดแสดงต่อสาธารณชน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จัก พร้อมได้มาสัมผัสวิถีชาวสวนอย่างแท้จริง สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยผลไม้จากชาวสวน ร้านอาหารถิ่น สินค้าชุมชนและโอทอป จำนวนกว่า 120 ร้าน

“ทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดผลไม้  ประกวดพันธุ์ไก่พื้นเมืองสวยงาม พันธุ์ปลาสวยงาม ประกวดหนุ่มสาวชาวสวน การขับร้องเพลงลูกทุ่งชาวสวน และการแข่งขันกินผลไม้พร้อมทั้งลุ้นรางวัลทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ฟรี และเพลิดเพลินกับศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงที่พร้อมมาสร้างสีสันในงาน เช่น เบียร์ พร้อมพงษ์ , อิสร์ อิสรพงษ์ , ตรี ชัยณรงค์ , เบิ้ล ปทุมราช , และมนต์แคน แก่นคูณ ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป” รองผู้ว่าฯ กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *