อ.ส.ค. จัดกิจกรรม CSR โครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรมโครงการแบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค ครั้งที่ 4
โดย อ.ส.ค. มุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในโครงการแบ่งฝันปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค เป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยหันมาดื่มนมมากขึ้น และส่งเสริมผู้บริโภคให้ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการดื่มนมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการดื่มนมในผู้สูงอายุ อ.ส.ค. ได้ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการดื่มนม แนะนำการดูแลสุขภาพ และการเลือกนมที่เหมาะแก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แลคโตสฟรี นมโคสดแท้ 100% ให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.