เปิดรับสมัคร นิสิต,นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย รุ่นที่ 1

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีในสังกัดสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมโครงการพัฒนาสร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก(นศม.) รุ่นที่ 1 ประกวดสุนทรพจน์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ Udayana International Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาสามารถส่งคลิปวิดีโอคำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต (ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น). ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.rsu.ac.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *