พีไอเอ็ม มอบรางวัลเครือข่ายเกษตรดีเด่น ผู้ร่วมบ่มเพาะนักจัดการเกษตรรุ่นใหม่สู่สังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดงานมอบรางวัลเครือข่ายเกษตรพีไอเอ็มดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์   ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พระอาจารย์เอกชัย  สิริญาโณ  ท่านเจ้าอาวาส วัดใหม่ศรีร่มเย็น จังหวัดเชียงราย ปาฐกถาธรรม หัวข้อ “บุญที่ได้จากการให้ความรู้ ให้การศึกษา และมีจิตอาสาด้านการเกษตร” รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี และ ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน  คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร พีไอเอ็ม ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อขอบคุณการสนับสนุนจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรด้านการเกษตร รวม 34 องค์กร นำโดย ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด คุณชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ให้ความร่วมมือด้านการศึกษา ร่วมส่งเสริมคิดค้นนวัตกรรม แบ่งปันประสบการณ์จริงเติมเต็มรูปแบบการเรียน Work – based Education ซึ่งทุกความร่วมมือล้วนแต่มีส่วนช่วยบ่มเพาะนักจัดการเกษตรรุ่นใหม่สู่สังคม เพื่อยกระดับด้านการเกษตรไทยต่อไป ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.