วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชมงานวันนักประดิษฐ์ 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชมงานวันนักประดิษฐ์ 2020 Thailand Inventors’ Day & ฺBangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2020) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พบกับผลงานประดิษฐ์คิดค้นกว่า 1,000 ผลงาน กิจกรรมการฝึกอบรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการเสวนา ฯลฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 525 และ 532 Email : inventorday.rekm@nrct.go.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.