ทุนธนชาต (TCAP) แกร่งฝ่าโควิด ติดดัชนี SETHD หุ้นจ่ายปันผลสูงโชว์เงินสดคงเหลือ 15,000 ล้าน เพิ่มความมั่นคงต่อเนื่อง

บมจ.ทุนธนชาต หรือ TCAP โชว์ความแข็งแกร่งฝ่าวิกฤตโควิด กำไรครึ่งปียังคงเติบโตได้ดี แถมมีจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.20 บาท พร้อมยังมีเงินสดคงเหลือ 15,000 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีชื่อติดดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD ซึ่งคัดเลือกหุ้นปันผลเด่นจากดัชนี SET100 มา 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและมีสภาพคล่อง  พร้อมยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2563

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจจำนวนมาก   TCAP ในฐานะที่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยการบริหารงานของทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพมากประสบการณ์ผ่านวิกฤตต่างๆ มาแล้วมากมาย ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของ TCAP ยังคงเดินหน้าไปได้ด้วยดี จากการดำเนินงานของบริษัทลูกที่สำคัญของ TCAP ทั้ง บล. ธนชาต  ธนชาตประกันภัย และราชธานีลิสซิ่ง  รวมถึงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ทำให้ครึ่งปีแรก TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 5,953 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่สำคัญจำนวน 4,612 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1,626 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีจำนวน 5,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 37% จากงวดเดียวกันปีก่อน

ในขณะเดียวกัน TCAP ยังมีเงินสดคงเหลืออีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งยังสามารถสร้างความมั่นคงให้กับ TCAP ได้อย่างต่อเนื่อง  โดยเงินจำนวนดังกล่าว TCAP ยังไม่ได้นำไปลงทุน เนื่องจากยังต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อน คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจึงมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้เข้มแข็ง ส่วนการลงทุนอื่น ๆ ต้องรอให้สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายจึงจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป  และจากการพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในครึ่งปีแรกตลอดจนการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายของปีก่อน โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายสมเจตน์  กล่าวว่า  จากการดำเนินงานที่มีกำไรเติบโตต่อเนื่องและมีการจ่ายปันผลดีเสมอมา ล่าสุด TCAP มีชื่อติดดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD ซึ่งคัดเลือกหุ้นปันผลเด่นจากดัชนี SET100 มา 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและมีสภาพคล่อง ซึ่งอิงเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้จากการดำเนินธุรกิจที่ยึดตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดีตลอดมา ทำให้ TCAP ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยTCAP ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2563 อีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.