เยี่ยม! นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2

ทีมนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 รับทุนการศึกษารวมกว่า 140,000  บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งผลงานนักศึกษาหลักสูตรจำนวน 3 ทีม เข้าร่วมโครงการประกวด สารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 โดยมีผลงานนิสิต นักศึกษา 90 ทีมทั่วประเทศเข้าร่วม ผลปรากฎว่า ผลงานของนักศึกษาสามารถผ่านเข้ารอบ 20 ทีม 10 ทีม และเข้าสู่รอบสุดท้ายได้ตามลำดับ

ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ Ch7HD ได้มีการประกาศผลรอบสุดท้าย ผ่านระบบ VDO Conference จากสตูดิโอช่อง 7HD ผลปรากฏว่า  ทีมหมึกหกเลอะมุ้ง มุ้งเลอะหมึกหมด เจ้าของสารคดีสั้น เรื่อง “โรงเรียนชาวประมง” สมาชิกทีมประกอบด้วย นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์, ทอฝัน ช่วยชู,กานต์ สิทธิฤทธิ์ และจิรายุ มากุล มีอาจารย์ วรรณรัตน์ นาที เป็นอาจารย์ปรึกษา คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล

นอกจากนี้ ยังมีทีมปลาไหลไฟฟ้า เจ้าของสารคดีสั้น เรื่อง “ผู้พิทักษ์แห่งทะเลปากพญา” สมาชิกทีมประกอบด้วย นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ ธีรศักดิ์ นิยมเดชา, ภาณุวิชญ์ พลแสง, ธีรพัฒน์ แก้วชำนาญ, สรวุธ ผิวเงิน และพีรวิชญ์ เอ่งฉ้วน มีอาจารย์ วรรณรัตน์ นาที เป็นอาจารย์ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล

และทีม Five Man สารคดีสั้น เรื่อง “ท่าศาลาไม่ใช่เมืองทางผ่าน” สมาชิกทีมประกอบด้วย นิเทศศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 3 ได้แก่ อัดดีน ตุลยาพงศ์, ธนภัทร เทพจันทร์, พงษ์ศักดิ์ หนูกลับ, เจษฎากร วาหะรักษ์ และอัสรอฟ ลาเต๊ะ มี ผศ.ดร.ฟารีดา เจะเอาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัล “ชมเชย” รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ช่อง 7HD สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และบิโอเร ยูวี อะควาริช วอเตอร์รี่ เอสเซ้นส์ โดยผลงานทั้งหมดจะนำมาออกอากาศทางรายการสนามข่าว 7 สี และสนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.