อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อเร็วๆ นี้ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 เป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมวาสนมหาเถระ โรงเรียนวัดราชบพิธ 10 พ.ค. 2565

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.