ม.หัวเฉียวฯ และ ATTA ร่วมมือทางวิชาการด้านท่องเที่ยว

ม.หัวเฉียวฯ และ ATTA ร่วมมือทางวิชาการด้านท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  ลงนามร่วมมือในโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนสถานที่ ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจการท่องเที่ยว  โดยมี  นายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ผู้รับมอบจากทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมลงนาม ณ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานใหญ่ อาคารวอลล์สตรีท  ทาวเวอร์  ชั้น 10  ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *