ม.หัวเฉียวฯ สร้างเครือข่าย  1  กล้อง  1  สถานประกอบการ พร้อมมอบรางวัล “วินหมวกทองคำ” ครั้งที่  3

 ม.หัวเฉียวฯ สร้างเครือข่าย  1  กล้อง  1  สถานประกอบการ

พร้อมมอบรางวัล “วินหมวกทองคำ” ครั้งที่  3

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดำเนินโครงการ “1  กล้อง  1  สถานประกอบการ”  สร้างเครือข่ายชุมชนดูแลชุมชนนำร่องในอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชน ในอำเภอบางพลี  ได้แก่  สถานีตำรวจภูธรบางพลี  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  กำนันตำบลบางโฉลง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7  และสถานประกอบการนำร่องรอบมหาวิทยาลัย  จำนวน  18  แห่ง  ซึ่งได้ปรับมุมกล้องวงจรปิดไปยังถนนสาธารณะ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านธวัชชัย  นามสมุทร  นายอำเภอบางพลี  และ  รศ.ประพันธ์พงศ์  เวชชาชีวะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมเป็นสักขีพยาน  การลงนามความร่วมมือครั้งนี้  ภายหลังจากลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลและมอบรางวัล  “วินหมวกทองคำ” ครั้งที่  3  แก่วินจักรยานยนต์สาธารณะที่ผู้ใช้บริการให้คะแนนสูงสุดในด้าน  ความปลอดภัยและการให้บริการที่ดีจาก  16  วินรอบมหาวิทยาลัยในโครงการสวมหมวกนิรภัย 100%ขยายผล  ไปยังจักรยานยนต์รับจ้าง “การเข้าถึงหมวกนิรภัยกลาง : คลุมก่อนสวม” เมื่อวันจันทร์ที่  27  พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องโถง  ชั้น  4  อาคารอำนวยการ  มฉก.

รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี  ได้กล่าวถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยว่า  “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไม่มีใครเป็นเจ้าของ  มหาวิทยาลัยเป็นของขวัญที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบให้ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการและภาคตะวันออก  เพื่อสร้างผู้มารับใช้สังคม และเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน  มหาวิทยาลัยติดตั้งกล้อง CCTV ตั้งแต่ปี  2549  เราตรวจดูกล้องทุกวันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  เมื่อติดตั้งแล้วลดการทำผิด  ไม่ซื่อสัตย์  หรือการขโมย  เป็นประโยชน์ช่วยเหลือบ้านเมืองและสถานีตำรวจในการค้นหาคนร้าย  เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสังคม  ไม่ต้องการเป็นภาระสังคม                 การดำเนินโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ก็เช่นกัน  เป็นการป้องกันการเสียชีวิต  เราต้องการให้สังคม ของเราทั้งหมดลดภาระให้หน่วยราชการ  สังคม  ประเทศชาติ  วินจักรยานยนต์สาธารณะรอบมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยกันส่งเสริม  ช่วยกันดูแล  จะเป็นสิ่งที่ดีมากครับ  อะไรที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้ร่วมมือกัน  มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับท่านทั้งหลายทำให้สังคมดีขึ้นเรื่อย ๆ ต่อไปครับ” นอกจากนี้ พ.ต.อ.รักศักดิ์  เมฆจินดา  รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางพลี  ได้ให้เกียรติกล่าวถึงประโยชน์ ของการติดกล้องวงจรปิดต่อสวัสดิภาพของชุมชนว่า “ทุกคดีหัวใจสำคัญของความสำเร็จมาจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมาก  เป็นหลักฐานชั้นดี  ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีโครงการดี ๆ ที่เป็นบุญ เช่น  การกำหนด Zoning ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขรอบสถาบัน  และโครงการนี้ 1  กล้อง  1  สถานประกอบการซึ่งตรงกับความคิดของผมคือ  1  กล้อง  2  ถนน  เพียงแค่หันกล้องส่องถนนนิดเดียวแต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากมาย  ทุกวันนี้เราสำรวจกล้องวงจรปิดประมาณ 7-8 พันตัว  และนำมากำหนดจุดบน Google Map เราแบ่งภารกิจเพื่อประชาชนเหนื่อยไม่เป็นไร  ถ้าหยุดจะติดตามยาก  ไม่ขออะไรมากครับขอแค่หันกล้องวงจรปิดไปส่องถนนก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่สามารถพิชิตคดีได้  ขอขอบคุณโครงการดี ๆ ในวันนี้ครับ” และโครงการนี้ไม่อาจสำเร็จได้ถ้าปราศจากสถานประกอบการซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  18  แห่งรอบมหาวิทยาลัย  ได้แก่  1.หอพักเอกอารี  2.บริษัท  เตียกุ่ยฮวดลิฟวิ่งเพลส  จำกัด    3.กิตตินคร  รีสอร์ท  4.บริษัท  ดีซีเค  แลนด์  จำกัด  5.The Impress 6.ร้านกับข้าวธนพร  7.โรงแรม H5  8.ตึก Emtee Room  9.บริษัท  ศิริสมัย  จำกัด  10.หอพัก U-House  11.ตลาดจันทร์เจริญ  12.ร้าน 59 ขจรกิตต์  13.ร้านกฤช  ฮาร์ดแวร์  14.ร้านข้าวสารเอกชีวิน  15.ร้านทองศรีวารี  16.ตึกนายโจ  17.ตลาดแก้ววรรณะ และ18. ร้านทองพันชั่ง  หลังจากพิธีลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลและมอบรางวัล “วินหมวกทองคำ” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับวินจักรยานยนต์สาธารณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2557  โดยผู้ใช้บริการประเมินให้คะแนนเกี่ยวกับความสะอาดและมาตรฐานของหมวกนิรภัยเสื้อวินต้องตรงกับบุคคล                         ที่ได้ขึ้นทะเบียน  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและการให้บริการที่ดี  โดยวินจักรยานยนต์สาธารณะที่มีคะแนนสูงสุดได้รับรางวัลหมวกทองคำ  เกียรติบัตร  ป้าย “วินหมวกทองคำ” และหมวกคลุมผมอ่อนสำหรับสวมก่อนสวมหมวกนิรภัยสำหรับบริการผู้โดยสาร  ผลการมอบรางวัลชนะเลิศแก่วินจักรยานยนต์สาธารณะ  2  ครั้งที่ผ่านมา  ครั้งที่  1  คือ  วินเฉลิมพระเกียรติ  และครั้งที่  2  คือ  วินเที่ยงธรรม  และครั้งนี้เป็นครั้งที่  3  คือ  วินปากซอยวัดศรีวารีน้อย

การดำเนินงานโครงการทั้งสองของมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอำเภอบางพลีสถานีตำรวจภูธรบางพลี  กำนันตำบลบางโฉลง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7  สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  กองร้อยรักษาความสงบอำเภอบางพลี  และองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นรากฐานของ “การร่วมมือกันของชุมชนเพื่อชุมชน” เสริมกำลังใจและเชิดชูการทำความดีของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการทำความดีให้เข้มแข็งและขยายออกไปในวงกว้าง

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *