ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ ม.รังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำสบู่ธรรมชาติทำมือ” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 304 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4/1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสอนจากประสบการณ์จริง จากผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์เคมี และนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ค่าสมัครท่านละ 1,800 บาท (รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ผลงานที่ทำในคลาส (สบู่ซักผ้า 2 ก้อน สบู่น้ำมัน 10 ก้อน สบู่ฝังลายเดคูพาจ 2 ก้อน) พร้อมเอกสารสูตร และอุปกรณ์การทำสบู่ 1 ชุด มูลค่ารวมกว่า 1,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-9121-7704, 08-4017-4570

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *